10 setembro 2009

Cruceiro de San Mamede de Nodar

O cruceiro, do S.XVIII, está situado fronte á igrexa.
Segundo consta na inscrición do pedestal, foi feito no ano 1706; é, polo tanto, unha obra do barroco xa tardío. A plataforma no que está asentado está formada por tres banzos. O fuste é poligonal e mostra no lado anverso unha imaxe de San Pedro sostendo as chaves do ceo na man dereita. Viste de túnica e apoia os pés nunha peaña.
O capitel composto é moi clásico, con follas de acanto e volutas. Sobre el susténtase unha cruz de aristas rebaixadas e cos extremos rematados en lóbulos.
No lado anverso e baixo unha cartela figura a imaxe de Cristo. Segue o modelo das crucifixións hispánicas barrocas: coroado de espiñas, con tres cravos, cos pés cruzados, e co pano de pureza anoado ó lado esquerdo. Polo xeral, Cristo na cruz aparecía ou ben mirando cara ao ceo en diálogo co Pai Creador, ou ben coa cabeza inclinada cara abaixo buscando contacto emocional co espectador, como é o caso que nos ocupa.
No reverso aparece a Inmaculada seguindo unha tipoloxía iconográfica que tivo enorme difusión na metade norte peninsular durante o Barroco: vestida con túnica e manto, sobre peaña e coas mans en actitude orante, seguindo un esquema compositivo en forma de pirámide.

0 comentarios:

 
Creative Commons License
Esta obra publícase baixo unha Licenza de Creative Commons.