19 decembro 2009

Guldriz ( I ). Toponimia

A parroquia de Santiago de Guldriz xa aparece citada nos Tumbos do Mosteiro de Sobrado no ano 971 como Gulderiz, "in valle Nallare villa Gulderiz et ecclesiam Sancti Jacobi apostoli". Trátase das terras dun posuidor gótico -- xermánico-- Guldericus; do xenitivo Gulderici deviría o actual Guldriz. No 1232 aparece como Goldriz nos Arquivos da Catedral de Lugo.
De pedra (saxum) e branca (album) sae O Seixalbo, lugar da parroquia cunha pequena capela dedicada a S. Antón, na que se seguen celebrando misas todos os 13 de xuño. Ata non hai moitos anos había mesmo romaría e festa.
A Abelleira é outro lugar; a presenza de colmeas orixinaría o topónimo. A non ser como indica D. Nicandro Ares se referíse á abundancia da herba abelleira ( ou ben a Melilotus oficcinalis ou a Ophrys apifera).
Outro lugar, A Leboreira faría alusión á abundancia das lebres ( leporaria).
As Veigas, plural da verba prerromana "baika" ou "vaika", que  é "lugar á beira dos ríos sempre húmido".
Por último, A Boleta ( diminutivo de bóla). Di  D. Nicandro Ares que "podería aludir  a algunha pequena bóla ou mámoa prehistórica de forma semiesférica, a carón da cal nacería unha vila , que perdurou na aldea actual".
Moitos outros son os topónimos presentes nesta parroquia, como A Costa da Mera ( néboa mesta , miúda e baixa) na que se atopan restos de antigas medorras e topónimo que dá orixe á, segundo din os propietarios, a primeira casa da parroquia, así chamada "Casa de Mera" propietaria da capela antes citada, e que segunda a inscrición feita na lumieira da porta principal data do ano 1.436.

2 comentarios:

HADEX

Moito me gusta a Toponimia. É incrible a cantidade de información que pode chegar a posuír un nome....

Friol

Non en van é unha fonte auxiliar importante nos estudos históricos.

 
Creative Commons License
Esta obra publícase baixo unha Licenza de Creative Commons.