11 xaneiro 2015

Máis sobre as feiras

Onte en "El Progreso" dábase a noticia dos trámites iniciados polo Concello para a construción dun aparcadoiro xunto ao Mercado Gandeiro; lugar ao que foron trasladadas xa hai algún tempo as feiras friolesas. Sen entrarmos na valoración da necesidade do citado aparcadoiro que reflicte, iso si, o gusto das nosas autoridades polo cemento cando se achega calquera proceso electoral, si que aproveitamos para publicar uns pequenos engadidos ao que xa escribimos sobre as feiras neste blog en entradas anteriores.
En primeiro lugar indicar que demos con documentación que acredita a celebración dunha antiga feira mensual na parroquia de Miraz alá pola primeira metade do século XIX. Esta feira celebrábase todos os días 20, ata o ano 1855 data na que o concello friolés determina o cambio para o derradeiro domingo de cada mes. Como no Catastro de Ensenada non hai referencia á mesma, non podemos máis que conxecturar os seus inicios que serían a finais do XVIII ou nos inicios do XIX. Tampouco podemos establecer cando deixaron de celebrarse.
Por outra parte cando falamos do inicio das feiras, na propia capital municipal, do "catro" alá polo ano 1904, descoñeciamos estes datos que incorporamos agora: segundo está testemuñado resulta que xa en Friol antes desa data celebrábanse feiras polo menos na primeira metade do século XIX; concretamente os días 8 de cada mes.No Boletín Oficial da Provincia nº 65 de 2 de xuño de 1856 publícase un edicto da alcaldía cambiando a data de dita feira para os días 5 "continuando en el mismo campo y vega de aquel nombre".
Achegamos tamén un dos múltiples anuncios que a Empresa Montaña insertaba na prensa galega na década dos cincuenta do pasado século, indicando as feiras nas que ofrecía servizo de "ómnibus e camións". No mapa pode apreciarse como aparecen as feiras que se seguían celebrando no concello: Friol, Guimarei, Cotá e Roimil. 
Dicir tamén que, como ben sabedes, a partir do acordo da corporación municipal no verán do 2005 a feira friolesa pasou a celebrarse os primeiros domingos de mes. 
E xa para finalizar deixamos esta copla publicada no Calendario de feiras do ano 1920 e que en boca dun suposto "gaiteiro de Villar"(sic) di así:
"Merquei ista gaita en Sarria 
y-o tambor en Farnadeiros,
as palletas en Friol 
y-en Brántega o punteiro"

0 comentarios:

 
Creative Commons License
Esta obra publícase baixo unha Licenza de Creative Commons.