19 febreiro 2010

Cruceiro de Miraz.

Está situado no adro da igrexa parroquial de Santiago de Miraz. Elévase sobre unha plataforma de tres chanzos de base cadrada. O terceiro chanzo, que serve de base e que ten as arestas rebaixadas, presenta unha inscrición na que se pode ler AÑO DE 1962 MIRAZ. Pensamos que esta data se corresponde cunha reforma, reconstrución ou reutilización dun cruceiro anterior, pois o fuste e o capitel son claramente máis antigos, seguramente do S.XVIII. De feito, se nos fixamos ben no fuste e no capitel, as similitudes cos cruceiros de Anxeriz son evidentes. Igual que estes, o cruceiro de Miraz ten un fuste de características semellantes: monolítico, con estrías (salvo nos extremos) de cicelado máis fino no terzo inferior, e cunha lixeira éntase. O mesmo podemos dicir do capitel de bóla (sobre este tipo, véxase Ulloa en fotos), que ten o mesmo tipo de decoración.
A parte máis moderna (suponse, de 1962) é a cruz, de arestas acanaladas e con decoración de modillóns de rolos na intersección inferior dos brazos da cruz. No anverso represéntase a Cristo baixo unha cartela, con coroa de espiñas e a cabeza inclinada cara abaixo. Segue a iconografía tradicional. No reverso represéntase á Virxe co neno, nunha recreación libre.
A proximidade de Miraz con Anxeriz, fai pensar nunha mesma escola ou tradición canteira.

0 comentarios:

 
Creative Commons License
Esta obra publícase baixo unha Licenza de Creative Commons.