31 xaneiro 2010

Cruceiro de Ferreira (Anxeriz).

Como moitos cruceiros, está situado nun cruce de camiños en dirección a Ferreira, na parroquia de Anxeriz. Aséntase sobre unha plataforma de triplo chanzo e unha base cúbica coas arestas superiores rebaixadas, na que figura unha inscrición que nos permite datar a obra en 1732. O fuste carece de base, é cilíndrico, moi esvelto e presenta unha lixeira éntase. Está labrado en peza única e decorado con estrías: no terzo inferior as estrías son finas incisións na pedra, e no resto do fuste son estrías profundas de cicelado cóncavo. Remata nunha moldura en bocel que serve de base ao capitel.
O capitel, case esférico, afástase dos canons clásicos. Está delimitado por unha moldura inferior en talón, e unha moldura superior ondulada e decorada por óvalos cóncavos. O corpo do capitel está feito en dúas pezas e percorrida por sobresaíntes relevos en gota que converxen no centro sen tocarse.
Sobre o capitel aséntase unha cruz de sección cuadrangular e arestas rebaixadas. No anverso represéntase a Cristo na cruz seguindo a iconografía tradicional: co pano de pureza anoado no seu lado esquerdo, con tres cravos (pés cruzados), e aínda con vida mirando ó ceo. No reverso represéntase a Piedade. A Virxe sostén o corpo inerte do fillo mentres se lamenta co rostro cara ó ceo. Aséntase sobre cabezas de anxos. Leva a cabeza cuberta por unha toca que orixina tres pregamentos á altura do pescozo. Parece levar unha especie de túnica ou capa sobre o vestido. Este presenta unhas incisións en relevo na parte central da saia que asoma sobre a capa, e remata na parte inferior en perfil ondulado.
O conxunto presenta un visible deterioro na zona da cruz e do capitel. Presenta evidentes similitudes co cruceiro de Anxeriz fronte á igrexa parroquial, do que xa falaremos.

0 comentarios:

 
Creative Commons License
Esta obra publícase baixo unha Licenza de Creative Commons.