02 decembro 2010

Toponimia de Santalla de Madelos

Santalla de Madelos, freguesía á que fixemos referencia na entrada anterior, aparece xa citada en documentos medievais de fins do s.X. como "regalengo de Manadelos" e "Maladelus", e xa no s.XIII como "Sancte Eolalie de Maadelos" que así aparece citada nos Tombos do Mosteiro de Sobrado. Nicandro Ares indica que a orixe de Madelos viría do diminutivo Manatellus, do antropónimo Manatius, ou ben relacionado con Malada --criado--.
Dos lugares desta parroquia citaremos A Vila Grande e A Vila Pequena, ámbalas dúas do latín "villa" coa referencia engadida ao tamaño ou á importancia das mesmas. O Cotón, tería unha posible orixe prerromana *cott -pico, altura- (seguindo a Cabeza Quiles). As Penas,non necesita explicación e Córneas, procedería do precéltico *corn -pedra ou duro-, aínda que Nicandro Ares, fala da posibilidade de que sexa o patronímico Cornius a orixe do citado topónimo.
Santalla, como xa indicamos, é unha evolución da Sancte Eolalia ( A ben falada). A parroquia da Devesa, tamén no noso concello está baixo a mesma  advocación .Santoalla (no veciño Guntín de Pallares) e Santa Baia ou Santabaia son outras solucións que aparecen na xeografía galega como evolución do nome desta mártir do s. IV.

0 comentarios:

 
Creative Commons License
Esta obra publícase baixo unha Licenza de Creative Commons.